Om oss


Helsesenter Vest er eit lite firma med stort hjerte for å hjelpe kundane våre. Firmaet har i snart ti år undervist og tilbydd helsetenester til både bedrifter og enkeltpersoner. Det er i dag lege Willy Davidsen Raa og helsesjukepleier Randi Ulvøy som er kjernen i firmaet. Firmaet har og avtaler med andre fagpersoner alt etter oppdrag og behov. Hovudfokuset vårt er deg som kunde. Me strekker oss langt for å finne ei løysing som passer deg, me er fleksibil og tilpassingsdyktig alt etter oppdrag. Firmaet tilbyr i all hovudsak helsetjenester og undervisning til privatpersoner og bedrifter på Austrheim og i Åsane, men andre oppmøtestadar kan avtalast. 

Ta kontakt med oss for avtale eller spørsmål.