Offshoreattest

Willy Davidsen Raa er autorisert petroliumslege som tilbyr offshoreattest på kort varsel.

Pris: 2200 kroner

Sjømannsattest

Willy Davidsen Raa er autorisert sjømannslege som tilbyr sjømannsattest på kort varsel. 

Pris: 2200 kroner

Skulefråværsattest

Det er krav om fråværsattest ved sjukdom. Transportmedisin tilbyr attest til skuleelevar.

Pris: 550 kroner

Røykdykkerattest

Willy Davidsen Raa kan utstede attest for røykdykkerer.

Pris: 1800 kroner

Førerkortattest

Transportmedisin tilbyr legeattest til førerkort. 


Pris: 900 kroner